Oogstfeest

Ongeveer 6 tot 8 maanden na de start van een wormenhotel en elk half jaar daarna is het tijd voor een oogstfeest.

Je kunt, naast het oogsten van de compost uit het wormenhotel, mooi allerlei andere activiteiten organiseren die het extra feestelijk maken.

Heb je vragen, stel deze dan aan ons team, of de begeleider van jouw wormenhotel, of aan de hele Compost Community

Neem vooral ook alvast contact op met de direct betrokken deelnemers bij jouw wormenhotel om ideeën op te halen. Dat geeft al veel input waarmee je verder kan. Samen is het ook makkelijker om het oogstfeest te organiseren.

Oogstfeest organiseren

Samen vieren van de rijke aarde op het oogstfeest .

Je begint met een datum prikken. Bespreek de mogelijke data eerst met de begeleider van jullie wormenhotel.

Neem contact op met jullie begeleider of boek hier online een oogstfeest workshop.

Het oogstfeest vergt enige voorbereiding en planning, dus plan een datum 1 of 2 maanden in de toekomst.

De bedoeling is dat mensen het zo ver mogelijk van te voren al weten en alvast aangeven of ze komen.

Je kunt gewoon een mail of een appje sturen naar de deelnemers.

Je kunt ook iedereen vragen om wat te eten of te drinken meebrengen.

Bij wormenhotels die met subsidie van de gemeente zijn geplaatst is er vaak budget om de kosten voor hapjes en drankjes te declareren: neem van te voren even contact op voor het budget.

Het aantal deelnemers ligt meestal rond de 15 à 20 maar soms komen er ook tot circa 40 à 50 mensen.

Het maken van een folder of poster kan helpen om meer deelnemers te trekken: download folders en posters

Als jouw wormenhotel is gefinancierd door subsidie van de gemeente, kun je de kosten van drukwerk vaak declareren: neem van te voren even contact op voor het budget.

Door het oogstfeest en met extra activiteiten kun je ook een nieuw publiek aantrekken en bereiken dat het aantal deelnemers in de buurt groeit.

Extra activiteiten die je kunt organiseren op een oogstfeest

1. Mensen informeren over hoe de natuur werkt en wormen daarin

Gebleken is dat het oogstfeest combineren met ook kennisoverdracht goed werkt en daaraan is ook behoefte in veel buurten.

Er is toegankelijk informatiemateriaal beschikbaar: ga naar account/downloads

Er zijn mensen die een lezing kunnen geven: boek een lezing

2. Compostthee maken (op dag zelf maar ook vooraf in flesjes als promotie materiaal)

Je kunt zelf compostthee maken en in flesjes doen om uit te delen. Van te voren of op de dag zelf.

Je kunt een handvol wormencompost in een netje doen en dit circa 48 uur in een grote bak water laten zweven. Voor het maken van goede compostthee moet er nog beluchting bij komen, dat kun je doen met een klein aquariumpompje dat luchtbellen blaast in het water, of door om het uur even stevig te roeren met een houten stok of pollepel.
Het is een leuk idee om de flesjes ook uit te delen voorafgaand aan het oogstfeest als onderdeel van de uitnodiging.

Een eenvoudig recept voor het maken van goede compostthee vind je hier: compostthee maken

Het recept kun je ook alvast delen met betrokken, zodat mensen ook zelf aan de slag kunnen.

3. Compostbak maken met bierkratten

Mensen die niet in de buurt van het wormenhotel wonen kunnen met brierkratten die ze zelf meenemen makkelijk een eigen mini-wormenhotel maken.

Je kunt een workshop organiseren om zo’n bierkrat compostbak te laten bouwen als onderdeel van het feest.

Je kunt zelf ook al met deze manier van composteren aan de slag gaan en dan laten zien tijdens het oogstfeest hoe een wormenkrat in de praktijk werkt.

Een korte beschrijving met wat er nodig is om een wormenkrat te maken en foto’s vind je hier: wormenkrat maken

Een kant-en-klaar bouwpakket met alle aanvullende materialen voor een wormenkrat (zonder de bierkratten) kun je hier bestellen: wormenkrat bouwpakket

Een workshop wormenkrat maken kun je hier boeken: workshop wormenkrat maken

4. Rondleiding langs stadsgroen

Soms is er in de omgeving veel stadsgroen of grenst de locatie aan water. Het is dan leuk om iemand op de oogstdag uit te nodigen die in staat is om mensen rond te leiden in de buurt en te wijzen op mogelijkheden om met kleine ingrepen de natuur te helpen. Zo’n gids kan bij mensen de ogen openen voor wat er nog meer mogelijk is om de buurt groener te maken. Door samen door de buurt te lopen kun je alle de bewoners samen ideeën laten opdoen. Die ideeën kunnen dan weer een input zijn voor volgende acties.

Vind een gids die mensen kan rondleiden door de buurt en mensen bewust kan maken van de mogelijkheden om natuur te verbeteren: boek een rondleiding

Vraag rond in de buurt of er mensen zijn die ervaring hebben met stadsgroen en daarover willen vertellen.

5. Kinderen betrekken bij oogstdag

Het is geweldig om kinderen te activeren op de oogstdag.

Je kunt dat bijvoorbeeld doen met het maken van een tekening.

Kant en klare kinderconcepten over wormenhotels en composteren kun je hier vinden: educatiemateriaal kinderen

6. Plantjes planten en stekjes uitwisselen

Op de oogstdag kun je de mogelijkheid bieden stekjes uit te wisselen. Vraag mensen om hun eigen stekjes en zaden mee te nemen.

Je kunt ook rondom het wormenhotel plantjes zetten of bloemen zaaien die nuttig zijn voor de insecten.

Plantjes/zaden die goed geschikt zijn om te planten voor de insecten kun je hier vinden: bijenzaden en insectenplanten

Folders en posters om een zaden/stekjes ruildag aan te kondigen vindt je hier: folders/posters

Heb je nog meer ideeën voor activiteiten op een oogstfeest? Laat het weten, dan helpen we om dat mogelijk te maken!