Hoek Frans Hals / Daniel Stalpert

Hoek Frans Hals / Daniel Stalpert
amsterdam+C001@wormenhotel.nl
Er is nog ruimte beschikbaar
4 deelnemers
Soort: buurt
Startdatum: 1 april 2015
Gebruik: Alleen voor leden
Soort afval: GF

In de loze ruimte onder de bloembakken hebben we “traditionele” stapel-wormenhotels geplaatst. Er staan er twee, gemaakt van Dirk van den Broek stapelbakken.